Vrátia mi peniaze za kúpu online downloadu?

Zákon o právach spotrebiteľov Vám poskytuje práva na reklamáciu voči maloobchodnému predajcovi, ak je Váš digitálny obsah poškodený. Prečítajte si našu príručku, aby ste sa uistili, že sa Vám vrátia peniaze alebo dostanete funkčný download. Zákon definuje digitálny obsah ako produkty, ktoré sa vyrábajú a dodávajú v digitálnej forme.

To znamená, že máte práva týkajúce sa všetkého, čo sťahujete, vrátane aplikácií, e-kníh, filmov, hier alebo hudby. Digitálny obsah musí mať uspokojivú kvalitu, byť prispôsobený konkrétnemu účelu ako to opísal predávajúci. Ak digitálny obsah nespĺňa tieto kritériá a nemôžete ho využiť, máte právo na výmenu Vášho digitálneho produktu. Pred tým, než budete môcť požiadať o vrátenie peňazí, má maloobchodník možnosť opraviť alebo nahradiť akýkoľvek tovar alebo digitálny obsah, ktorý má neuspokojivú kvalitu, je nevhodný alebo nie taký, ako je popísaný. Môžete si vybrať, či chcete tovar opraviť alebo vymeniť, ale predajca môže odmietnuť, ak môže preukázať, že Vaša voľba je neprimerane drahá v porovnaní s alternatívou, denti puliti. Máte nárok na úplnú alebo čiastočnú náhradu namiesto opravy alebo výmeny, ak je splnená niektorá z týchto podmienok. Náklady na opravu alebo výmenu sú neprimerané k hodnote digitálneho obsahu, oprava alebo výmena nie je možná, oprava alebo výmena by bola výrazne nepríjemná, oprava by trvala neprimerane dlho alebo oprava bola neúspešná. Ak je pokus o opravu alebo výmenu neúspešný, môžete požiadať o vrátenie peňazí alebo zníženie ceny, ak si chcete produkt nechať.

Ak si neželáte vrátenie peňazí a stále chcete opraviť alebo vymeniť Váš výrobok, máte právo požiadať maloobchodníka o ďalšie pokusy o opravu alebo výmenu. Toto pravidlo môžete aplikovať na akýkoľvek digitálny obsah, za ktorý ste zaplatili, či už ide o peniaze, darčekovú kartu alebo kredity. Taktiež platí na bezplatný digitálny obsah dodaný s tovarom, služby iného digitálneho obsahu, za ktorý zaplatíte. Napríklad počítačový program, ktorý si musíte stiahnuť, aby ste si pozreli platenú online streamingovú službu. Platí tiež na akýkoľvek bezplatný digitálny obsah, ktorý zvyčajne nie je k dispozícii zadarmo. Napríklad inteligentná televízia alebo akýkoľvek iný produkt s predinštalovaným digitálnym obsahom.

Maloobchodné zariadenie bude tiež musieť nahradiť akékoľvek zariadenie alebo iný digitálny obsah, ktorý vlastníte a je poškodený v dôsledku chybného digitálneho obsahu, ktorý ste si stiahli.

Digitálne súbory na prevzatie dostávajú svoju vlastnú jedinečnú kategóriu podľa predpisov o spotrebiteľských zmluvách, a preto nie sú službami ani tovarom. Určite Vám odporúčame skontrolovať zmluvné podmienky danej stránky alebo sprostredkovateľa. Vždy stojí za to preveriť si zmluvné podmienky predávajúceho, pretože niektorí predajcovia môžu ponúkať náhrady alebo výmeny zadarmo, ak sa pri nákupe skutočne dopustili chyby, a to aj vtedy, keď ste súhlasili s tým, že nebude nárokovať vrátenie peňazí. Pred zakúpením si vždy skontrolujte verziu a formát downloadu a predtým, než sa rozhodnete produkt kúpiť, prečítajte si informácie o sťahovaní. Ak ste urobili skutočnú chybu pri zakúpení downloadu prevzatie, stojí za to kontaktovať predajcu a zistiť, či môžete získať späť Vaše peniaze alebo si vymeniť položku za tú, ktorú naozaj potrebujete – nemáte čo stratiť. Niektorí maloobchodníci ponúkajú veľmi populárnu možnosť, že môžete zažiadať o vrátenie peňazí v prípade, že sa Vám stiahnutý produkt neľúbi alebo chcete vyskúšať radšej iný download (http://www.miospazzolinoelettrico.com/spazzolino-elettrico/).